Easy Action

פשיטת רגל אישית - פשיטת רגל לאדם פרטיבאילו מקרים כדאי ומשתלם לקחת הלוואה לכל מטרה?

מי מכם שנאלצו לקחת הלוואה בעבר יודעים כי מדובר בהחלטה שאינה פשוטה כלל. לקיחת מספר רב של הלוואות הנושאות בצדן שיעור ריבית גבוה בשילוב עם התנהלות כלכלית שאינה נכונה עשויים להביא למצבים של פשיטת רגל אישית ועיקולים. מן הצד השני, הלוואות מסוימות משתלמות יותר מבחינת שיעור הריבית ותנאי ההחזר מן הריבית המופרזת שגובים השירותים הבנקאיים עבור משיכת יתר. הלוואות לכל מטרה הן הלוואות המוצעות כיום כמעט על ידי כל הבנקים המרכזיים. במאמר זה, נדון בקצרה בשאלה מתי כדאי ומשתלם לקחת הלוואה לכל מטרה.

מהי הלוואה לכל מטרה?

הלוואה לכל מטרה כשמה כן היא. מדובר בהלוואה הניתנת בקלות יחסית על ידי הבנקים והמועברת באופן מיידי לחשבון הבנק. בין אם ברצונכם לצאת לחופשה, לעשות את הטיפול הקוסמטי של בוטוקס עליו תמיד חלמתן, או לערוך כל רכישה אחרת, הלוואה לכל מטרה תוכל לסייע לכם. כיום מציעים רוב הבנקים הלוואות לכל מטרה דרך אתר האינטרנט שלהם. מי מכם שברשותם גישה מכוונת לחשבון הבנק יכולים לבדוק בכל רגע נתון מהו האשראי המציע לכם הבנק במסגרת הלוואה לכל מטרה. את ההלוואה ניתן לקחת ישירות דרך האתר מבלי לגשת כלל לסניף הבנק והיא מתעדכנת בצורה אוטומטית לחשבון העובר ושב. משמעות הדבר היא כי אתם יכולים לבצע רכישה גדולה, לכסות את הגירעון או להשתמש בכסף לכל מטרה שהיא ממש תוך מספר דקות ומבלי לשוחח עם פקיד בנק בטלפון או פנים מול פנים.

מתי כדאי לקחת הלוואה לכל מטרה

כפי שכבר ציינו, הלוואה לכל מטרה מעמידה לרשותכם סכום כסף גדול בתוך עניין של דקות ולכן היא כדאית מאוד במקרים שבהם עליכם להשיג כסף במהירות ללא סחבת וביורוקרטיה מיותרים. יש לסייג ולומר כי שיעור הריבית שגובים הבנקים עבור הלוואה לכל מטרה הוא בדרך כלל גבוה יותר מזה שנהוג לקחת עבור הלוואות רגילות שדורשות ערבים ומעורבות של מנהלי ופקידי הבנק. עם זאת, הריבית היא עדייו עדיפה על זאת שגובים הבנקים על משיכת יתר. לקיחת הלוואה לכל מטרה תמיד עדיפה על מצב של יתרה שלילית בחשבון הבנק.